Ürünler > Güvenlik Ürünleri > Shavlik Güvenlik Ürünleri > Shavlik EnterpriseInspector™

Shavlik EnterpriseInspector™

EnterpriseInspector™ ağ ortamınızın zayıf noktalarını tespit etmenize yardımcı olarak, hızlı bir şekilde bu zayıf noktaları güçlendirmenize olanak tanıyan bir güvenlik değerlendirme aracıdır.

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Shavlik Technologies, LLC. tarafından Microsoft için geliştirilmiştir.

Ağ ortamınızın güvenliğini sağlamak için saatler harcayabilirsiniz. Fakat bu büyük uğraşınız, ağ ortamınıza yeni bir bilgisayar eklediğiniz veya bir kullanıcınızın virüslü bir e-postayı açtığı an başarısız olarak son bulur. Bu noktada EnterpriseInspector™ ağ ortamınızdaki genel güvenlik açıklarını kontrol ederek ve bunları kapatarak, sizi problemlerin meydana gelmesinden bir adım önde tutar.

Ağ ortamınızın anahtar öğelerinin merkezi güvenlik incelemelerini temin eder; EnterpriseInspector™ ile ağ ortamınızın anahtar öğelerinin kapsamlı kontrolü vasıtasıyla ki bunlara; - Windows açıkları, kolay tahmin edilebilir şifreler, IIS açıkları, SQL açıkları ve güvenlik güncellemeleri örnek verilebilir - kuruluşunuzun tüm güvenliğini değerlendirin. Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Office, Internet Information Server (IIS), Internet Explorer (IE), SQL Server, ISA Server, Exchange 5.5, Exchange 2000, Windows Media Player 6.4 ve ileri sürümlerin açıklarını tespit ederek, ağ ortamınızın en kritik noktalarını ortaya çıkarın.

Kapsamlı güvenlik analizi raporlaması; EnterpriseInspector™ kuruluşun güvenlik analizi ve raporlaması için tarama sonuçlarını bir veritabanı içerisinde depolar. Önceden tanımlanmış raporların yardımı ile yöneticiler ağ ortamının güvenliğini analiz etme ve her bir bilgisayarın güvenliğini sağlarken bir kontrol listesi oluşturma imkanı bulur. Aynı zamanda EnterpriseInspector™ yöneticilerin belirli ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için isteğe göre tanımlanmış raporlama fonksiyonuna da sahiptir.

Etkileyici bir ölçeklendirilebilme olanağı sunar; Shavlik, MBSA ‘ın iyi tanımlanmış güvenlik kontrol listesi ile ilişkisel bir veritabanını, 10 ‘dan 10,000 bilgisayara kadar genişleyebilecek bir ağ ortamının güvenliğini hızlı bir şekilde değerlendirebilecek kapsamlı bir raporlama motoruyla birleştirmiştir.

Her seviyede kullanıcı için; EnterpriseInspector™ ağ yöneticilerinin, bilişim departmanı müdürlerinin, ve uzmanlık alanı güvenlik olmayan profesyonellerin ağ güvenliğini değerlendirmeleri için mükemmel bir yardımcıdır. Kurulumu kolaydır ve övgüye değer, sezgisel bir arayüze sahiptir. Birçok organizasyon EnterpriseInspector™ ‘u kurumsal bir güvenlik eğitim aracı olarak kullanır.

Endüstri standartları üzerine kurulmuştur; EnterpriseInspector™, geniş bir popülaritesi olan yama yönetim aracı HFNetChk™ ‘in teknolojisi üzerine kuruludur ve Microsoft MBSA, Shavlik Technologies tarafından Microsoft için geliştirilmiştir. MBSA tarama sonuçlarını gösterirken, EnterpriseInspector™ bir adım daha ileri giderek ilişkisel bir veritabanıyla işbirliği yapar ve bu sayede yöneticilerin kuruluş güvenliğini değerlendirerek analiz edip, gelecekte ne gibi önlemler alabilecekleri konusunda karar almalarına yardımcı olacak detayları içeren raporlar oluşturmasını sağlar.


Shavlik EnterpriseInspector™ Özellikleri

  Ağ ortamınızın en kritik alanlarını ve birçok ürünün açıklarını tespit etme
  Kullanıcı hesabı ve şifre açıklarını araştırma
  Ulaşılması zor cihazlar için alternatif yönetici tanımlamaları belirleme yeteneği
  Güvenlik analizi ve düzeltme planlaması için kapsamlı ön tanımlı rapor setleri
  SQL sunucusunun tüm örneklerini tarama
  Düzeltme esnasından uygulaması kolay öneriler sağlama
  Hızlı bir şekilde üretilen yönetim ve analiz raporları
  Tek bir noktadan denetleme raporları oluşturma
  Raporları PDF, Word, Excel, Zengin Metin Biçiminde veya HTML olarak sunabilme

 
Ürünler 

Shavlik Güvenlik ürünleri yama yönetimi Türkiye HFNetChkPro NetChk Spyware HFNetChk EnterpriseInspector